...

Beskrivning på lösning av Rubik’s Kub!

Lär dig att lösa Rubik’s Kub med denna lätta nybörjarbeskrivning, som stegvis visar dig hur man löser Rubik’s Cube.

Lösning av professortärning

Det finns flera olika metoder till att lösa Rubik’s kub/professortärningen, där några tillvägagångssätt är svårare än andra. I denna beskrivning genomgår vi en metod för nybörjare, som är enkel och ganska lätt att komma i håg. Många föreställer sig, att man ska vara ett geni för att kunna klara en professortärning, men det är enklare än man tror och alla kan lära sig. Lite träning och tålamod krävs för att memorera de olika stegen och om du klarar det kommer du åt lösningen på kort tid.

Låt oss börja

På denna sidan går vi igenom de två mest populära och basala nybörjarmetoderna, som är relativt lätta att komma i håg. Båda beskrivningarna har reducerats till få steg för att göra det lättare för dig att komma i gång med att samla Rubik’s cube.

Den första beskrivningen, som du presenteras för på denna sidan, är en videoguide som är uppdelad på 6 olika videos, som hjälper dig igenom lösningen steg för steg. Det är ett enkelt sätt att lära sig lösningen, eftersom du har möjlighet att se hur man gör samt gå tillbaka i videon om du missade någonting. Efter videoguiden och längre ned på sidan finns en vägledande text med bilder, som visar en lite annorlunda lösning. Textvägledningen är även för nybörjare - förenklad med bilder och förklaringar. Fastnar du i den ena beskrivningen så gör ett försök med den andra guiden. En hjälp till att komma vidare.

När du har genomgått nedanstående guide och tränat lite extra på att komma i håg de olika algoritmerna, kommer du att kunna lösa professortärning oberoende av hur den är roterad eller blandad.

...

...

STEG 1

Lär känna kuben

I video 1 får du lära dig allt grundläggande omkring tärningen samt annan nyttig kunskap som hjälper dig att förstå det som presenteras senare i vägledningen. Det är viktigt att få förståelse för tärningens konstruktion och inte minst benämningen på de olika rotationerna, som du kan ha nytta av när du ska lära dig dig de första algoritmerna. Se eventuellt igenom videon ett par gånger, så att du har koll på de fundamentala begreppen innan du fortsätter med vägledningen.

...

...

STEG 2

Det vita korset

Super! Efter all information om tärningen, går vi nu in på lösningen. I videon nedan lär du dig att göra ett vitt kors på sidan med vit centerbit. Detta är första momentet för att lösa tärningen. Det vita korset bildas genom att placera de vita kantbitarna omkring centrumbiten. Tillsammans bildar de ett kors / plustecken på den ena sidan. Det finns många möjligheter till lösning av detta steget. Prova dig fram några gånger efter du har sett videon. Om du tränar ihärdigt på detta steget, så underlättar du nästa moment.

...

...

STEG 3

De vita hörnen

Nu har du kommit till det tredje steget, där du ska göra färdigt den vita sidan genom att lösa de vita hörnbitarna. Löser du hörnbitarna korrekt, kommer den vita sidan att bildas, som är målet i videon. I steget lär du dig en algoritm, som återupprepas under lösningen. Så träna många gånger på algoritmen, så att du kan den utantill utan att titta.

...

...

STEG 4

Mitenlagret

Bra klarat! Du har nu löst en tredjedel av Rubik’s tärning och har kommit fram till fjärde steget. Här lär du dig att lösa andra lagret på Rubik’s tärningen och därmed ska du få fyra kantbitar till att passa in i mittlagret. I detta steget gäller det om att hänga med, eftersom du blir presenterad för två algoritmer bestående av åtta rotationer. Det kan vara en bra idé att anteckna algoritmerna, så att du lättare kan minnas rotationsserierna utan att använda vägledningen.

...

...

STEG 5

Den gula sida

Nu är du ett steg närmare att ha löst den fantastiska Rubik’s tärningen. I detta steget ska du fixa den gula sidan utan att förstöra de två första lagren. Du kommer att lära dig några speciella algoritmer, som möjliggör den sista delen av lösningen. Detta steget är uppdelat i två mindre delar. I första delen görs ett gult kors, som du känner igen i steg två, med det vita korset. I andra delen gör du hela gula sidan färdig.

...

...

STEG 6

Färdiggöra kuben

Nu har du kommit till det sista steget och är nästan klar! Liksom i steg 5 är även detta steget uppdelat i två mindre delar. Steget rör sig kort sagt om att omplacera de sista bitarna på den gula sidan. Till slut sitter du med en löst Rubik’s tärning. Det gäller om att hålla fokus. Gör du fel i en algoritm, kan tärningen riskera att blandas och du måste börja om från början. Ha det så trevligt med den sista delen - du kommer att klara det!

...

...

Grattis!

Du klarade det och har nu löst Rubik’s tärning! Förhoppningsvis var det en rolig och lärorik resa. Nu gäller det om att träna och öva dig på de olika algoritmerna, så att du kan lösa professortärningen utan denna vägledning. När du har lärt dig tärningen utantill, kan du börja med tidtagning på dig själv eller tävla mot släkt och vänner. På det sättet ökar du i tempo!

Av MasterCubeStore.se

Gå till webshoppen

...

_____________________________________

Guide 2

Lös Rubiks tärningar i 8 steg

När du ska lösa en Rubiks kub finns det några grundläggande saker som är bra att veta. Detta gäller fundamentala saker såsom kubens struktur, hur sidorna namnges och förståelse för hur man läser en algoritm. En algoritm är en serie rotationer som utförs på kuben för att lösa en viss situation. En algoritm består ofta av 4–9 drag.

Kuben består av tre olika slags bitar: "mittenbitar, kantbitar och hörnbitar.".

Mittbitar

Mittbitarna kännetecknas av att de ALDRIG kan komma ur sitt läge. Färgen på mittbiten representerar den färg som den aktuella sidan kommer att ha när kuben är löst. Om man till exempel är intresserad av att lösa den vita sidan ser man därför på sidan med vit mittbit.

Kantbitar
Kantbitarna består av två färger.

Hörnbitar

Hörnbitarna består av tre färger.

.

Rotationer

Du kommer att se ett antal algoritmer i denna guide. Det är dessa algoritmer som gör att du kan lösa kuben. För att lära sig att utföra algoritmerna har kubens olika rotationer namngetts, vilket gör det möjligt att beskriva en algoritm med hjälp av bokstäver.

Här kan du se en översikt över termerna som används i denna guide:

H = Höger sida medurs

H' = Höger sida moturs

V = Vänster sida medurs

V' = Vänster sida moturs

T = Ovansidan medurs

T' = Ovansidan moturs

F = Framsidan medurs

F' = Framsidan moturs

B = Botten medurs

B' = Botten moturs

Du behöver inte oroa dig om du inte kommer ihåg dessa termer. Alla algoritmer i guiden demonstreras med skisser, som du hittar nedan.

R-pngL.png Ri.png
L.png Li.png
U.png Ui.png
F.png Fi.png
D.png Di.png

____________

STEG 1

Omge den gula mittbiten med fyra vita kantbitar

I det första steget i lösningen av Rubiks kub ska man bilda en blomma på sidan med gul mittbit. Ditt mål är att flytta upp de fyra vita kantbitarna så att de omger den gula mittbiten på ovansidan av Rubiks kub enligt bilden ovan.

De första tre kantbitarna bör vara relativt enkla att få upp på ovansidan. Här handlar det om att prova sig fram på egen hand. Jag är säker på att du klarar av det!

Den sista kantbiten kan vara lite mer besvärlig. Nedan visas tre situationer som du kan stöta på. Observera att detta bara är förslag på hur du kan lösa situationerna. Det första steget i denna guide kan lösas på många sätt, då det finns gott om utrymme att flytta runt kantbitarna i de första stegen.

Lösning: R-pngL.png

Lösning: Ui.png   R-pngL.png

Lösning: F.png   Ui.png   R-pngL.png

____________

STEG 2

Bilda ett vitt kors på ovansidan av kuben

I steg 2 ska du bilda ett vitt kors enligt bilden ovan. För att bilda ett vitt kors måste de fyra vita kantbitarna placeras runt den vita mittbiten.

Vrid först kubens topp tills du har ett par, där färgen på mittbiten och kantbiten matchar varandra. Vrid sedan den aktuella sidan 180o.

Lösning: R-pngL.png   R-pngL.png

När du har gjort detta har du löst den första delen i det vita korset. Upprepa detta för de andra tre bitarna för att bilda ett komplett vitt kors på Rubiks kub.

Så här ska din Rubiks kub se ut.

Vrid på kuben så ser du ett vitt kors, som på bilden i början av detta steg.

____________

STEG 3

Fullför det första lagret genom att sätta in vita hörnbitar

I det tredje steget ser vi på hörnbitarna. Målet i detta steg är att få in de vita hörnbitarna mellan korset från föregående steg och därmed bilda den första sidan i en färg på Rubiks kub.

För att identifiera hörnbitarnas placering ska du se på de tre mittbitarna som omger hörnet du vill lösa.

I det här exemplet är det hörnbiten som har färgerna rött, blått och vitt. Placera hörnet under den plats där biten ska upp. Detta gör du genom att vrida det nedersta lagret. Du bör få en av de tre situationerna som visas nedan.

För att lösa de tre situationerna ovan, upprepa (H' B' H B) tills hörnet är på plats med vitt på toppen samt de andra två färgerna som matchar.

Lösning:   

Ri.pngDi.pngR-pngL.pngD.png

Specialfall

I de fall där hörnet du löser redan finns på det övre lagret, men inte är korrekt placerat (dvs. vridet) enligt bilden nedan, upprepar du samma process (H' B' H B) tills hörnet är korrekt placerat (dvs. inte felaktigt vridet).

Ibland kan ett hörn vara på det översta lagret, men i fel hörn. (Se bild nedan)

För att lösa detta gör du som i de andra situationerna, nämligen H' B' H B, för att föra hörnet till botten. Sedan kan hörnet lösas såsom tidigare beskrivits.

Upprepa detta steg tills alla fyra hörnen är lösta och du har slutfört det första lagret av Rubiks kub.

____________

STEG 4

Slutför det andra lagret av Rubiks kub

I detta steg är målet att placera de högra kantbitarna i mittenlagret. Efter detta steg har du löst de två första lagren på Rubiks kub.

Håll kuben så att den vita sidan är i botten. Hitta sedan en kantbit på det översta lagret som inte har ett gult klistermärke. I detta exempel har vi hittat en kantbit med färgerna rött och grönt.

När du har hittat en kantbit utan gult, vrider du det översta lagret för att bilda ett omvänt ”T” på en av kubens sidor. På bilden ovan är det ett rött T, men det kan lika gärna vara blått, orange eller grönt. Sidan med ett T ska vara vänd mot dig.

I detta exempel måste kanten flyttas åt höger, eftersom kantbitens andra färg är grön. För att få ner kantbiten till höger om mittenlagret ska du utföra algoritmen:

Lösning:   
U.pngR-pngL.pngUi.pngRi.pngUi.pngFi.pngU.pngF.png

När du har bildat ett T kommer du att upptäcka att kantbiten du löser i vissa fall måste gå till vänster sida, såsom bilden ovan visar.

I detta exempel är det en kantbit med färgerna rött och blått som ska sitta till vänster på mittenlagret. För att lösa detta ska du utföra algoritmen vi presenterade tidigare i steget, fast spegelvänt. Algoritmen kommer alltså att se ut så här:

Lösning:

Ui.pngLi.pngU.pngL.pngU.pngF.pngUi.pngFi.png

Specialfall

Om kantbiten inte finns på kubens översta lager kommer den att finnas i det andra lagret. Även om biten befinner sig i det andra lagret kommer den inte nödvändigtvis att vara korrekt placerad, utan vara placerad som på bilden nedan.

Situation 1:

Kantbit på rätt plats, men spegelvänd

Situation 2:

Kantbit på fel plats i mittenlagret

            

För att lösa de två specialfallen ska du använda samma algoritmer som beskrivits tidigare i detta steg. Få först ner en gul kantbit till mittenlagret, varefter du får den kantbit som du vill lösa på ovansidan av kuben. Nu kan du helt enkelt lösa kantbiten som vanligt genom att föra den i rätt läge i mittenlagret.

____________

STEG 5

Bilda ett gult kors ovanpå Rubiks kub

I detta steg är målet att bilda ett gult kors ovanpå kuben. Med andra ord måste alla fyra gula kantbitar peka upp så att de tillsammans bildar ett kors.

När du är klar med det andra lagret på Rubiks kub kommer du att stöta på en av de fyra situationerna nedan.

I den första situationen har det redan bildats ett gult kors (enligt bilden ovan). I det här fallet kan du bara hoppa över steget. För de andra tre situationerna måste du lära dig en liten algoritm.

shapeimage_2.png

shapeimage_2.png

shapeimage_2.png

I de tre situationerna används algoritmen F H T H' T' F'. (Se beskrivningen av algoritmen nedan) Dessa drag leder kuben från en av de ovan nämnda situationerna till nästa. Genom att upprepa detta kommer det så småningom att bildas ett gult kors på kubens ovansida.

När du utför algoritmen ska du hålla kuben enligt bilderna för de olika situationerna.

Lösning:

F.pngR-pngL.pngU.pngRi.pngUi.pngFi.png

____________

STEG 6

Flytta kantbitarna så att de matchar sidorna på Rubiks kub

Framsidan av Rubiks kub efter detta steg
1459525915906.png              

Ditt mål i detta steg är att flytta kantbitarna så att sidorna på Rubiks kub matchar varandra enligt bilden ovan.

Vrid det övre lagret så att du bara får en matchande kantbit på kubens sida. I det här fallet matchar enbart den röda. Håll kuben så att den matchande kantbiten pekar mot dig själv.

Utför algoritmen H T H' T H T2 H' (se översikten över algoritmen nedan) och rotera de tre kantbitarna som visas medurs. Det kan vara nödvändigt att göra detta mer än en gång för att flytta kanterna så att alla sidor matchar.

Lösning:

R-pngL.pngU.pngRi.pngU.pngR-pngL.pngU.pngU.pngRi.png

Specialfall

Två intilliggande kantbitar matchar sin sida, men de två kantbitarna på baksidan av Rubiks kub matchar inte. För att lösa denna situation vrider du det övre lagret en gång, varefter det bara finns en kantbit som matchar sin sida. Nu kan steget lösas såsom beskrivet ovan.

Två motstående kantbitar matchar sin sida, men de två kantbitarna på vänster och höger sida matchar inte. Utför samma algoritm som presenteras i detta steg (H T H' T H T2 H') så får du situationen som visas ovan. Följ instruktionerna för denna situation.

____________

STEG 7

Flytta hörnbitarna till deras rätta lägen

För steg sju måste hörnbitarna flyttas så att de placeras på rätt ställen på Rubiks kub, men inte nödvändigtvis på korrekt sätt (dvs. felaktigt vridna)

Kontrollera först att ett av hörnen redan är på rätt plats. I exemplet nedan är hörnbiten med färgerna rött, grönt och gult korrekt placerad, medan resten av hörnbitarna är felaktigt placerade. Håll kuben så att rätt hörnbit är på höger sida och vänd mot dig själv. Se bilderna nedan.

Du kanske upptäcker att alla hörnbitar redan är på sina rätta platser. I sådana fall går du bara vidare till det sista steget.

Viktigt: Vrid inte fritt på det övre lagret! Kantbitarna som vi löst i föregående steg ska fortsatt vara matchande.

Vi roterar nu de tre andra hörnbitarna, som var felaktigt placerade, moturs med hjälp av algoritmen nedan.

Ibland kan det vara nödvändigt att göra algoritmen två gånger innan alla hörnbitar hamnar på rätt plats.

Lösning:

U.pngR-pngL.pngUi.pngLi.pngU.pngRi.pngUi.pngL.png

Ibland kan det hända att ingen av hörnbitarna är på rätt plats. Då använder du helt enkelt samma algoritm som visas i steget, från en valfri sida. Naturligtvis med gul sida pekande uppåt. Efter att ha utfört algoritmen kommer en enda hörnbit att sitta korrekt. Du kan nu lösa det enligt beskrivningen tidigare i steget.

____________

STEG 8

Vänd hörnbitarna och slutför kuben

Vi har nu nått det sista steget, där vi måste vrida alla hörnbitar som inte är korrekt placerade. Efter detta steg har du löst Rubiks kub!

Börja med att hitta ett olöst hörn och håll kuben så att det olösta hörnet är på höger sida och mot dig själv.

Utför nu algoritmen H' B' H B  (se översikten över algoritmen nedan). Fortsätt upprepa algoritmen tills hörnet är korrekt placerat. Utan att rotera kuben, vrid på det övre lagret så att en annan olöst hörnbit är på höger sida mot dig själv. Utför nu algoritmen H' B' H B igen tills hörnet är löst. Upprepa denna process tills alla hörn är lösta.

Viktigt: Du ska inte rotera hela Rubiks kub. Dvs. färgen som pekar mot dig själv måste vara densamma under hela detta steg. Det undre lagret kommer att blandas upp när du vrider på hörnbitarna, men om det görs korrekt kommer botten att lösa sig själv och vara i sitt ursprungliga tillstånd när alla hörn har vridits.

Lösning:

Ri.pngDi.pngR-pngL.pngD.png

____________


solved_rubiks_cube.png

Grattis! Du har nu löst Rubiks kub

97% av världens befolkning kan inte lösa Rubiks kub.

Du är nu en del av de 3% av världens befolkning som kan!

Av MasterCubeStore.se

Gå till webbutiken